Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme

Sbor dobrovolných hasičů Chrást

2Historie

SDH Mandéršejd byl založen na popud OÚ na schůzi svolané do hospody U Šindelářů 19.5.1927.

Na této ustavující schůzi se přihlásilo ke sboru 75 občanů, z toho 30 členů činných a 45 přispívajících. První řádná hromada se konala 1.1.1928, kde byl zvolen výbor dobrovolných hasičů.

1 Starosta sboru: František Hedrlín
Velitel sboru: Václav Turek
Podvelitel: František Boháček
Jednatel: František Braňka
Pokladník:Josef Hobík

V tomto roce byla zakoupena motorová stříkačka za 39 000,- Kč, hadice za 9 000,- Kč a ostatní vybavení za 6 000,- Kč. Tímto nákupem se sbor zalužil 54 000,- Kč. Tento sbor patřil do tzv. Podlipanské Župy, která sdružovala 5 okresů, hasiči Mandéršejd-Chrást patřili do okresu Český Brod.
    
V letech 1938 až 1940 se přejmenoval sbor na Požární jednotu, přesto se hasičům říkalo sbor. I přesto, že se dobou měnily názvy sboru, duch hasičské činnosti zůstává zachován do současné doby. Během let se měnila také výstroj a výzbroj. V roce 1984 bylo založeno družstvo žen, které pokračovalo v práci Samaritánského sboru žen a mužů z roku 1940 a rozšířilo tak svoji působnost i na hasičský sport.
   
2

Revizní komise:  
Radechovský Jiří
Trpálková marcela
Růžičková Jitka

Současnost


Nyní pracuje v SDH Chrást 40 členů, z toho jeden přispívající.

Výbor:
Starosta sboru: Vyšata Miroslav
Náměstek starosty: Dvořáková Lucie
Velitel sboru: Radechovský Vladimír st.
Jednatel: Kondorová Zuzana

Ostatní členové výboru:  
Radechovský Vladimír ml.
Vyšatová Šárka
Radechovská Naďa
     
3

Činnost sboru

Poslání hasičů se v průběhu let měnilo. Základní náplň byla ochrana majetku a životů dle zákona o požární ochraně před požárem. V současnosti se naše práce rozšířila na prevenci, poskytování humanitární pomoci při živelných pohromách, hasičský sport, ale i na velmi dobrou spolupráci s OÚ, která napomáhá k zvelebování obce.
Náš sbor uspořádáním různých veřejně prospěšných akcí (brigády, Masopust, Máje, plesy a další) má zájem a snaží se udržovat tradice i aktivní a kulturní život v obci.
   
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION