Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme

Obec Chrást - úřední deska

  Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
PDF Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Kapešová. 2.1.2020  
PDF Veřejnoprávní smlouvy s organizacemi v obce Chrást. 18.12.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 5. 18.12.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě. 18.12.2019  
XLS Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021. 17.12.2019
XLS Rozpočet 2020 17.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 5-2019 - odpady systém 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 1-2019 - psi 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 2-2019 - vjezd 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 3-2019 - prostranství 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 4-2019 - komunální odpad 16.12.2019  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti. 11.12.2019  
PDF Usnesení - opatrovník. 11.12.2019  
PDF Schválený rozpočet na rok 2020. 4.12.2019  
PDF Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022. 4.12.2019  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 4.12.2019  
PDF Návrh rozpočtu obce Chrást na rok 2020. 16.11.2019  
PDF Návrh střednědobého výhledu obce Chrást na 2021-2022. 16.11.2019  
PDF Návrh rozpočtu MŠ a ŠJ Chrást na rok 2020. 16.11.2019  
PDF Předhled plnění rozpočtu 10-2019 13.11.2019  
DOC Řád pro pohřebiště v Chrástu 6.11.2019
PDF Návrh rozpočtu NY-KO 5.11.2019  
PDF Návrh střednědobého výhledu NY-KO 5.11.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 9-2019. 9.10.2019  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení. 7.10.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 4. 18.9.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 8-2019. 9.9.2019  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 30.8.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 7-2019. 20.8.2019  
DOC INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 19.8.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 6-2019 15.7.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 3 19.6.2019  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2018 - I. díl 19.6.2019  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2018 - II. díl 19.6.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 5-2019. 17.6.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 4-2019. 15.5.2019  
PDF Závěrečný účet svazek obcí NY-KO za rok 2018 včetně příloh. 6.5.2019  
PDF Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2018-Voda pitná a.s 29.4.2019  
PDF Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2018-Voda odpadní a.s. 29.4.2019  
  Oznámení o době a místě konání voleb do EP. 29.4.2019  
PDF Volby do EP - svolání prvního zasedání okrskové volební komise. 24.4.2019  
PDF Daň z nemovistostí - oznámení FU Nymburk. 24.4.2019  
PDF Daň z nemovitostí - vyhláška. 24.4.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 3-2019. 15.4.2019  
PDF Návrh závěrečného účtu obce Chrást za rok 2018. 15.4.2019  
PDF Zpráva o přezkoumání obce Chrást za rok 2018. 15.4.2019  
PDF Volby do EP - informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019. 8.4.2019  
  Opatření obecné povahy. 3.4.2019  
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- Oznámení projednání Územní studie X1 a X2 Chrást
2.4.2019  
  2.4.2019  
PDF Volby do EP -informace počet a sídlo volebních okrsků. 1.4.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 2 28.3.2019  
PDF Informace - Občanské průkazy a cestovní pasy. 27.3.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 2-2019 15.3.2019  
PDF Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu. 1.3.2019  
PDF Příloha 650704282 1
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh.
21.2.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 1-2019. 19.2.2019  
PDF Přehled hodnocení plnění rozpočtu prosinec 2018. 6.2.2018  
PDF Veřejnoprávní smlouva s městem Sadská. 14.1.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 20.12.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 5. 19.12.2018  
PDF Smlouvy s organizacemi na rok 2019 18.12.2018  
PDF Schválený rozpočet 2019 18.12.2018  
PDF Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021. 18.12.2018
PDF Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu listopad 2018. 13.12.2018  
PDF Svazek obcí Ny-Ko
Schválený rozpočet 2019 - závazné ukazatele.
10.12.2018  
PDF Svazek obcí Ny-Ko 3
Rozpočtový výhled rozpočtu - sumárně dle paragrafů 1
10.12.2018  
DOC ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1, zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 10.12.2018  
DOC Oznámení o zahájení správního řízení. 3.12.2018  
PDF Návrh rozpočtu MŠ Chrást na rok 2019. 21.11.2018  
PDF Rozpočtový výhled MŠ Chrást na rok 2020 a 2021. 21.11.2018  
PDF Plnění rozpočtu 10-2018 19.11.2018  
PDF Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021. 16.11.2018  
PDF Návrh rozpočtu na rok 2019. 16.11.2018  
PDF Návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2019 14.11.2018  
PDF Návrh - střednědobý výhled rozpočtu dle paragrafů 2020-2021 14.11.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 4. 18.10.2018  
PDF Hodnocení plnění rozpočtu. 13.10.2018  
PDF Územní plán - veřejná vyhláška. 10.9.2018  
PDF Nařízení Středočeského kraje. 3.9.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 3. 27.8.2018  
PDF Smlouva o dílo: Oprava místní komunikace.
24.8.2018  
PDF Smlouva o dílo: Chodníky v obci Chrást. 24.8.2018  
PDF Územní plán obce Chrást - opatření obecné povahy č.1-2018 22.8.2018  
PDF VÝZVA - Chodníky v obci Chrást 25.7.2018  
PDF Výzva - Místní komunikace Chrást 23.7.2018  
PDF Oznámení o výkonu topografických prací. 9.7.2018  
PDF Kanalizace povolení 2.etapa 22.6.2018  
PDF Oznámení - opakované veřejné projednání návrhu územního plánu. 15.6.2018  
PDF Záměr prodeje pozemku. 4.6.2018  
PDF Veřejnoprávní smlouva se svazkem obcí Ny-Ko. 30.5.2018  
PDF Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období. 30.5.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 2-2018. 30.5.2018  
PDF Závěrečný účet obce Chrást za rok 2017- schválený. 30.5.2018  
  - Příloha č.1
- Příloha č.2
- Příloha č.3
- Příloha č.4
- Příloha č.5
   
DOC Informace o zpracování osobních údajů. 21.5.2018  
PDF Veřejná vyhláška povolení II. etapa kanalizace a vodovod Chrást. 18.5.2018  
PDF Návrh závěrečného účtu obce Chrást za rok 2017. 30.4.2018  
  - Příloha č.1
- Příloha č.2
- Příloha č.3
- Příloha č.4
- Příloha č.5
   
PDF Porovnání položek výpočtu cen voda pitná. 30.4.2018  
PDF Porovnání položek výpočtu cen voda odpadní. 30.4.2018  
PDF Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrást za rok 2017 25.4.2018  
PDF Závěrečný účet za rok 2017 + přílohy 20.4.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 5/2017 – konečná úprava rozpočtu 2017 2.3.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 1/2018 2.3.2018  
PDF Oznámení o zahájení řízení o územním plánu. 23.2.2018  
    
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION