Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme

Obec Chrást - úřední deska

  Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
PDF Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti. 11.12.2019  
PDF Usnesení - opatrovník. 11.12.2019  
PDF Schválený rozpočet na rok 2020. 4.12.2019  
PDF Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022. 4.12.2019  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 4.12.2019  
PDF Návrh rozpočtu obce Chrást na rok 2020. 16.11.2019  
PDF Návrh střednědobého výhledu obce Chrást na 2021-2022. 16.11.2019  
PDF Návrh rozpočtu MŠ a ŠJ Chrást na rok 2020. 16.11.2019  
PDF Předhled plnění rozpočtu 10-2019 13.11.2019  
DOC Řád pro pohřebiště v Chrástu 6.11.2019
PDF Návrh rozpočtu NY-KO 5.11.2019  
PDF Návrh střednědobého výhledu NY-KO 5.11.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 9-2019. 9.10.2019  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení. 7.10.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 4. 18.9.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 8-2019. 9.9.2019  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 30.8.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 7-2019. 20.8.2019  
DOC INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 19.8.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 6-2019 15.7.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 3 19.6.2019  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2018 - I. díl 19.6.2019  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2018 - II. díl 19.6.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 5-2019. 17.6.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 4-2019. 15.5.2019  
PDF Závěrečný účet svazek obcí NY-KO za rok 2018 včetně příloh. 6.5.2019  
PDF Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2018-Voda pitná a.s 29.4.2019  
PDF Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2018-Voda odpadní a.s. 29.4.2019  
  Oznámení o době a místě konání voleb do EP. 29.4.2019  
PDF Volby do EP - svolání prvního zasedání okrskové volební komise. 24.4.2019  
PDF Daň z nemovistostí - oznámení FU Nymburk. 24.4.2019  
PDF Daň z nemovitostí - vyhláška. 24.4.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 3-2019. 15.4.2019  
PDF Návrh závěrečného účtu obce Chrást za rok 2018. 15.4.2019  
PDF Zpráva o přezkoumání obce Chrást za rok 2018. 15.4.2019  
PDF Volby do EP - informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019. 8.4.2019  
  Opatření obecné povahy. 3.4.2019  
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- Oznámení projednání Územní studie X1 a X2 Chrást
2.4.2019  
  2.4.2019  
PDF Volby do EP -informace počet a sídlo volebních okrsků. 1.4.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 2 28.3.2019  
PDF Informace - Občanské průkazy a cestovní pasy. 27.3.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 2-2019 15.3.2019  
PDF Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu. 1.3.2019  
PDF Příloha 650704282 1
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh.
21.2.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 1-2019. 19.2.2019  
PDF Přehled hodnocení plnění rozpočtu prosinec 2018. 6.2.2018  
PDF Veřejnoprávní smlouva s městem Sadská. 14.1.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 20.12.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 5. 19.12.2018  
PDF Smlouvy s organizacemi na rok 2019 18.12.2018  
PDF Schválený rozpočet 2019 18.12.2018  
PDF Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021. 18.12.2018
PDF Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu listopad 2018. 13.12.2018  
PDF Svazek obcí Ny-Ko
Schválený rozpočet 2019 - závazné ukazatele.
10.12.2018  
PDF Svazek obcí Ny-Ko 3
Rozpočtový výhled rozpočtu - sumárně dle paragrafů 1
10.12.2018  
DOC ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1, zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 10.12.2018  
DOC Oznámení o zahájení správního řízení. 3.12.2018  
PDF Návrh rozpočtu MŠ Chrást na rok 2019. 21.11.2018  
PDF Rozpočtový výhled MŠ Chrást na rok 2020 a 2021. 21.11.2018  
PDF Plnění rozpočtu 10-2018 19.11.2018  
PDF Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021. 16.11.2018  
PDF Návrh rozpočtu na rok 2019. 16.11.2018  
PDF Návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2019 14.11.2018  
PDF Návrh - střednědobý výhled rozpočtu dle paragrafů 2020-2021 14.11.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 4. 18.10.2018  
PDF Hodnocení plnění rozpočtu. 13.10.2018  
PDF Územní plán - veřejná vyhláška. 10.9.2018  
PDF Nařízení Středočeského kraje. 3.9.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 3. 27.8.2018  
PDF Smlouva o dílo: Oprava místní komunikace.
24.8.2018  
PDF Smlouva o dílo: Chodníky v obci Chrást. 24.8.2018  
PDF Územní plán obce Chrást - opatření obecné povahy č.1-2018 22.8.2018  
PDF VÝZVA - Chodníky v obci Chrást 25.7.2018  
PDF Výzva - Místní komunikace Chrást 23.7.2018  
PDF Oznámení o výkonu topografických prací. 9.7.2018  
PDF Kanalizace povolení 2.etapa 22.6.2018  
PDF Oznámení - opakované veřejné projednání návrhu územního plánu. 15.6.2018  
PDF Záměr prodeje pozemku. 4.6.2018  
PDF Veřejnoprávní smlouva se svazkem obcí Ny-Ko. 30.5.2018  
PDF Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští volební období. 30.5.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 2-2018. 30.5.2018  
PDF Závěrečný účet obce Chrást za rok 2017- schválený. 30.5.2018  
  - Příloha č.1
- Příloha č.2
- Příloha č.3
- Příloha č.4
- Příloha č.5
   
DOC Informace o zpracování osobních údajů. 21.5.2018  
PDF Veřejná vyhláška povolení II. etapa kanalizace a vodovod Chrást. 18.5.2018  
PDF Návrh závěrečného účtu obce Chrást za rok 2017. 30.4.2018  
  - Příloha č.1
- Příloha č.2
- Příloha č.3
- Příloha č.4
- Příloha č.5
   
PDF Porovnání položek výpočtu cen voda pitná. 30.4.2018  
PDF Porovnání položek výpočtu cen voda odpadní. 30.4.2018  
PDF Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrást za rok 2017 25.4.2018  
PDF Závěrečný účet za rok 2017 + přílohy 20.4.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 5/2017 – konečná úprava rozpočtu 2017 2.3.2018  
PDF Rozpočtové opatření číslo 1/2018 2.3.2018  
PDF Oznámení o zahájení řízení o územním plánu. 23.2.2018  
PDF Svazek obcí NY-KO - Schválený rozpočet 19.12.2017  
PDF Veřejnoprávní smlouva 2 13.12.2017  
PDF Střednědobý výhled MŠ Chrást na rok 2019 a 2020. 6.12.2017  
PDF Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020. 6.12.2017  
PDF Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020. 6.12.2017  
PDF Rozpočtové opatření č. 4 6.12.2017  
PDF Schválený rozpočet 2018 6.12.2017  
  - Příloha rozpočtu.    
PDF Veřejnoprávní smlouva SK Čechie. 4.12.2017  
PDF Veřejnoprávní smlouva Myslivci. 4.12.2017  
PDF Veřejnoprávní smlouva Hasiči. 4.12.2017  
PDF Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13.ledna 2018 4.12.2017  
PDF Svazek obcí NY-KO - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020 27.11.2017  
PDF Svazek obcí NY-KO - návrh rozpočtu na rok 2018 27.11.2017  
PDF Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků 20.11.2017  
PDF Návrh střednědobého výhledu MŠ Chrást na rok 2019 a 2020. 16.11.2017  
PDF Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Chrást na roky 2019 a 2020. 16.11.2017  
PDF Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Chrást na roky 2019 a 2020. 16.11.2017 5.12.2017
PDF Návrh rozpočtu MŠ Chrást na rok 2018 16.11.2017  
PDF Návrh rozpočtu 2018 16.11.2017  
  - Příloha rozpočtu.    
PDF Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu. 1.11.2017  
PDF Smlouva o dílo - ŠKOLKY OPOLANY 11.10.2017  
PDF Obecně závazná vyhláška obce Chrást č. 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 27.9.2017  
PDF Rozpočtové opatření č. 3 12.9.2017  
PDF Výzva k podání nabídky - Obnova zeleně v obci Chrást 17.7.2017  
PDF Závěrečný účet obce za rok 2016 - 1
Závěrečný účet obce za rok 2016 - 2
Závěrečný účet obce za rok 2016 - 3
13.6.2017  
PDF Rozpočtové opatření č. 2 13.6.2017  
PDF Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - 1 25.4.2017  
PDF Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace. 29.3.2017  
PDF Závěrečný účet obce a zpráva o auditu. 22.3.2017  
PDF Svazek obcí NY-KOS 21.3.2017  
PDF Rozpočtové opatření č.1 14.3.2017 31.12.2017
PDF Obec Chrást - rozpočet 2017 - 1
Obec Chrást - rozpočet 2017 - 2
Obec Chrást - rozpočet 2017 - 3
20.12.2016  
PDF Schválený rozpočtový výhled na rok 2017/2018 20.12.2016  
PDF Schválený rozpočet na rok 2017 - MŠ 20.12.2016  
DOC Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 20.12.2016  
PDF Dodatek č.1 k řádu veřejného pohřebiště. 30.11.2016  
PDF Mateřská školka Chrást - finanční výhled na rok 2017/2018 23.11.2016  
PDF Návrh rozpočtu - školní jídelna MŠ Chrást - 2017 23.11.2016 19.12.2016
PDF Návrh rozpočtu MŠ Chrást - 2017 23.11.2016 19.12.2016
PDF Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2018 23.11.2016  
XLS Obec Chrást - rozpočet 2017 - výdaje 23.11.2016  
PDF Povolení ke kácení dřevin 1.strana ... 26.9.2016  
  Povolení ke kácení dřevin 2.strana ... 26.9.2016  
PDF Smlouva o dílo II. etapa kanalizace. 22.6.2016  
PDF Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zák.č 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 2.5.2016 18.5.2016
 

PDF Rozhodnutí o kácení ... 1
PDF Rozhodnutí o kácení ... 2

   
PDF Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrást. 4.5.2016  
 

PDF Přezkoumání hospodaření 1
PDF Přezkoumání hospodaření 2
PDF Přezkoumání hospodaření 3
PDF Přezkoumání hospodaření 4
PDF Přezkoumání hospodaření 5
PDF Přezkoumání hospodaření 6
PDF Přezkoumání hospodaření 7
PDF Přezkoumání hospodaření 8

   
PDF Závěrečný účet obce Chrást za rok 2015 4.5.2016  
 

PDF Závěrečný účet obce - 1
PDF Závěrečný účet obce - 2
PDF Závěrečný účet obce - 3

   
DOC Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chrást 26.11.2015 14.12.2015
XLS Rozpočet 2016 26.11.2015 14.12.2015
PDF Smlouva s V.P. Procházka Velim s.r.o. 16.7.2015  
PDF Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Splašková kanalizace a vodovod pro obec Chrást II Etapa. 30.6.2015  
PDF PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 22.6.2015 8.7.2015
PDF Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona. 4.6.2015
PDF Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chrást za rok 2014
- dokument PDF ( 1 str. )
- dokument PDF ( 2 str. )
- dokument PDF ( 3 str. )
- dokument PDF ( 4 str. )
- dokument PDF ( 5 str. )
- dokument PDF ( 6 str. )
- dokument PDF ( 7 str. )
- dokument PDF ( 8 str. )
21.4.2015  
PDF Závěrečný účet obec Chrást za rok 2014
- dokument PDF ( 1 str. )
- dokument PDF ( 2 str. )
- dokument PDF ( 3 str. )
- dokument PDF ( 4 str. )
21.4.2015  
PDF Stavební povolení kanalizace a vodovod Chrást - II. etapa 16.3.2015  
PDF Závěrečný účet obce Chrást za rok 2014 23.2.2015  
PDF Stavební povolení kanalizace a vodovod Chrást - II. etapa 13.2.2015  
PDF Obec Chrást vyhlašuje soutěž na odprodej movitého majetku obce ... 2.2.2015  
PDF Územní rozhodnutí - kanalizace a vodovod II etapa 28.1.2015  
PDF Rozpočtový výhled na rok 2015 a 2016 - první strana 18.12.2014  
PDF Rozpočtový výhled na rok 2015 a 2016 - druhá strana 18.12.2014  
PDF Schválení rozpočtu na rok 2015 18.12.2014
PDF Krizový plán obce Chrást 17.12.2014  
XLS Návrh rozpočtu pro rok 2015 1.12.2014  
PDF Kupní smlouva na dodávku vybavení a zařízení MŠ a školní jídelny.
- dokument PDF ( 1 str. )
- dokument PDF ( 2 str. )
- dokument PDF ( 3 str. )
- dokument PDF ( 4 str. )
22.9.2014  
PDF Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Vybavení MŠ a školní jídelny v Chrástu. 16.9.2014  
PDF Nařízení města Nymburk o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 4.9.2014  
PDF OBEC CHRÁST vypisuje v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Vybavení a zařízení mateřské školy a školní jídelny. 28.8.2014  
PDF Smlouva o dílo - Rekonstrukce MŠ Chrást
- dokument PDF ( 1 str. )
- dokument PDF ( 2 str. )
- dokument PDF ( 3 str. )
- dokument PDF ( 4 str. )
- dokument PDF ( 5 str. )
- dokument PDF ( 6 str. )
- dokument PDF ( 7 str. )
- dokument PDF ( 8 str. )
4.8.2014  
PDF Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Rekonstrukce MŠ v Chrástu. 29.7.2014  
PDF OBEC CHRÁST vypisuje v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce mateřské školy v Chrástu" a vyzývá Vás k podání nabídky. 17.7.2014  
PDF Rekonstrukce mateřské školy v Chrástu - výzva k podání nabídky 20.6.2014  
PDF Závěrečný účet obce Chrást za rok 2013 26.5.2014  
 

PDF Závěrečný účet obce za rok 2013 - 1
PDF Závěrečný účet obce za rok 2013 - 2
PDF Závěrečný účet obce za rok 2013 - 3
PDF Závěrečný účet obce za rok 2013 - 4

   
PDF Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chrást 5.5.2014  
 

PDF Zpráva o kontrole hospodaření obce - 1
PDF Zpráva o kontrole hospodaření obce - 2
PDF Zpráva o kontrole hospodaření obce - 3
PDF Zpráva o kontrole hospodaření obce - 4
PDF Zpráva o kontrole hospodaření obce - 5
PDF Zpráva o kontrole hospodaření obce - 6
PDF Zpráva o kontrole hospodaření obce - 7

   
PDF Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce " Rekonstrukce mateřské školy v Chrástu" 4.2.2014  
PDF SDĚLENÍ: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 13.1.2014  
jpg Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást - návrh ( hlavní výkres ) 13.1.2014  
jpg Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást - návrh ( textová část ) 13.1.2014  
DOC SMĚRNICE č. 1/2013 K ÚČTOVÁNÍ REÁLNÉ HODNOTY MAJETKU URČENÉHO K PRODEJI A K DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 16.10.2013  
PDF Rozpočet na rok 2014 21.11.2013 6.12.2013
PDF Úprava rozpočtového výhledu na rok 2014 ( A ) 21.11.2013 6.12.2013
PDF Úprava rozpočtového výhledu na rok 2014 ( B ) 21.11.2013 6.12.2013
PDF Závěrečný účet obce Chrást za rok 2012    
 

PDF Závěrečný účet obce
PDF Závěrečný účet obce
PDF Závěrečný účet obce
PDF Přezkoumání hospodaření 1
PDF Přezkoumání hospodaření 2
PDF Přezkoumání hospodaření 3
PDF Přezkoumání hospodaření 4
PDF Přezkoumání hospodaření 5
PDF Přezkoumání hospodaření 6

22.4.2013 20.5.2013
PDF Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu 19.12.2012  
DOC Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 4.12.2012  
DOC Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 4.12.2012  
PDF Rozpočet obce 2012 28.11.2011  
 

PDF Rozpočet obce 2012
PDF Rozpočet obce 2012
PDF Rozpočet obce 2012
PDF Rozpočet obce 2012

   
PDF Rozpočet obce 2013 15.11.2012 30.11.2012
 

PDF Rozpočet obce 2013
PDF Rozpočet obce 2013
PDF Rozpočet obce 2013
PDF Rozpočet obce 2013

   
PDF Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014 15.11.2012 30.11.2012
 

PDF Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014
PDF Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2014

   
PDF Závěrečný účet obce Chrást za rok 2011 16.5.2012  
 

PDF Závěrečný účet obce
PDF Závěrečný účet obce
PDF Závěrečný účet obce
PDF Přezkoumání hospodaření 1
PDF Přezkoumání hospodaření 2
PDF Přezkoumání hospodaření 3
PDF Přezkoumání hospodaření 4
PDF Přezkoumání hospodaření 5

   
    
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION