Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme
 


YouTube
 

informace o Obci Chrást

1 Obec leží v Polabské rovině v těsné blízkosti dálnice D11 Praha-Hradec Králové a rekreační oblasti Kersko, kraje spisovatele Bohumila Hrabala. Vznikla sloučením dvou vesnic, Chrástu a Manderscheidu. První zmínka spojovaná s obcí Chrást pochází z roku 1345. V souvislosti s tvrzí v Kounicích zaznamenávají desky zemské v roce 1599 stejnojmenný pustý dvůr s ornými a neornými rolemi, lukami a pastvinami. Během 17. století byl dvůr změněn na ovčín a pozemky se užívaly jen jako pastviny. Snad na počátku 18. století došlo k jeho zrušení.

Další závažné proměny přinášejí noví majitelé kounického panství, knížecí rod Liechtensteinů. V roce 1760 (1761) kupuje panství Marie Terezie, vévodkyně Savojská, která pochází z tohoto rodu. Po její smrti přešla všechna panství odkazem na Františka Josefa knížete z Liechtensteinu (1726-1781). František Josef v roce 1776 nově založil obec Chrást, když byla stavení bývalého dvora s částí pozemků prodána poddaným. Vznikla tak malá vesnička, která čítala do roku 1799 jen šest usedlostí.

2 V poslední třetině 18. století byly hledány nové způsoby intenzivnějšího zemědělského hospodaření při současné snaze zabránit dalším selským nepokojům. Alois Josef kníže z Liechtensteinu (1759 - 1805) nechal prodat další, méně úrodné pozemky chudším lidem, kteří si tu mohli postavit domek a zároveň plnili poddanské povinnosti vůči knížecímu statku v Kounicích a hospodářskému dvoru v Horkách. Našli se pouze čtyři žadatelé, kteří stavěli v Chrástu, jiní si vyhlédli stavební místo dále od něho.
 
Založili tu novou osadu, kterou Liechtenstein k poctě manželky Karoliny, rozené hraběnky Manderscheid Blankenheim (1768 -1831) ((JINDE se uvádí: rozené ze Šternberka Manderscheidu)) nazval Manderscheid. Nová vesnice se záhy rozrostla a překonala co do velikosti původní Chrást, s kterým se později sloučila. 

Osada tvořila jednotnou katastrální obec s Kounicemi až do roku 1921, kdý se osamostatnila pod názvem Manderšejd-Chrást. Od roku 1947 (1950) pouze Chrást. Do roku 1961 náležela do okresu Český Brod, pak Nymburk.

Mezi památkově chráněné stavby v obci patří dřevěná zvonička. V roce 1894 se stavěla silnice z Poříčan do Manderšejd-Chrástu, přičemž byla patrně využita starší vozová cesta. Děti nejdříve docházely do školy v Kounicích, resp. později v Poříčanech, v roce 1931 byla v obci otevřena nová škola. Dnes v ní sídlí Mateřská škola a Obecní úřad.
 
3 Před budovou se nachází pomník místním obětem 1. světové války z hořického pískovce, jenž byl odhalen v roce 1924. Připomíná dvacet padlých vojáků jak z bojišť 1. světové války, tak z československých legiích v Rusku. Pomník současně symbolizoval i těžce nabytou svobodu mladé republiky.
Ze staročeských tradic se v Chrástu dosud slaví Vítovská pouť, která se koná 15. června, a posvícení konané vždy první neděli v listopadu. Tradiční je v obci pořádání Staročeských máji každé dva roky.
    
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION