Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme

Obec Chrást - úřední deska

  Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
PDF Veřejnoprávní smlouva. 18.12.2020  
PDF Svazek Obcí NY-KO schválený střednědobý výhled. 18.12.2020  
PDF Svazek Obcí NY-KO 1 Schválený rozpočet 2021 - paragrafy. 18.12.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.6. 16.12.2020  
PDF Schválený střednědobý výhlad 2022-2024. 15.12.2020  
PDF Schválený rozpočet 2021. 15.12.2020  
PDF Oznámení vlastníkům pozemků Chrást. 9.12.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.5-2020. 25.11.2020  
PDF Návrh rozpočtu na rok 2021 - paragrafy 25.11.2020  
PDF Návrh - výhled 2022-2023-paragrafy 25.11.2020  
PDF Návrh střednědobého výhladu 2022-2024. 13.11.2020  
PDF Návrh rozpočtu na rok 2021. 13.11.2020  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 26.10.2020  
PDF Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu 30.9.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.4 30.9.2020  
PDF Volby - oznámení o době a místě konání voleb 14.9.2020  
PDF Pozvánka na veřejné zasedání 23.9.2020 7.9.2020  
PDF Volby - vyrozumění členům volební komise 3.9.2020  
PDF Volby - schůze okrskové komise 2.9.2020  
PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do senátu 12.8.2020  
PDF Informace o počtu a sídle volbních okrsků - volby do zastupitelstva Středočeského kraje 12.8.2020  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 7-2020 27.7.2020  
PDF ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU 13.7.2020  
PDF Veřejná vyhláška změna č.1 ÚP Chrást 13.7.2020  
PDF Závěrečný účet svazku obcí NY-KO za rok 2019 7.7.2020  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2019 1.7.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.3 1.7.2020  
PDF Pozvánka na veřejné zasedání 29.6.2020 15.6.2020  
PDF Středočeský kraj - Zpráva OBEC Chrást (01.01.2019 - 31.12.2019) 1.6.2020  
PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2019 1.6.2020  
PDF Rozpočtové opatření č.2 7.5.2020  
PDF VAK - Průvodní dopis ke zveřejnění kalkulací za rok 2019 4.5.2020
PDF VAK - priloha_778702360_1 - Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2019 - Voda pitná a.s. 4.5.2020  
PDF VAK - priloha_778702360_2 - Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2019-Voda odpadní a.s 4.5.2020  
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 23.4.2020  
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 4.4.2020  
PDF Rozpočtové opatření číslo 1-2020 1.4.2020  
PDF Návrh - Závěrečný účet s přílohami 1.4.2020  
PDF Usnesení vlády ČR 14.3.2020  
PDF Rozpočtové opatření č. 6 16.1.2020  
PDF Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Kapešová. 2.1.2020  
DOC ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - Obec Chrást zveřejňuje záměr pronájmu stavby pro obchod č.p. 188, včetně pozemku par. č. 514/2 v obci Chrást dle smlouvy o nájmu. Smlouva o nájmu je v příloze. Nájem začne 1.3.2020. 20.12.2019  
DOC Smlouva o nájmu 20.12.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouvy s organizacemi v obce Chrást. 18.12.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 5. 18.12.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě. 18.12.2019  
XLS Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021. 17.12.2019
XLS Rozpočet 2020 17.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 5-2019 - odpady systém 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 1-2019 - psi 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 2-2019 - vjezd 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 3-2019 - prostranství 16.12.2019  
DOC Obecně závazná vyhláška 4-2019 - komunální odpad 16.12.2019  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti. 11.12.2019  
PDF Usnesení - opatrovník. 11.12.2019  
PDF Schválený rozpočet na rok 2020. 4.12.2019  
PDF Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022. 4.12.2019  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 4.12.2019  
PDF Návrh rozpočtu obce Chrást na rok 2020. 16.11.2019  
PDF Návrh střednědobého výhledu obce Chrást na 2021-2022. 16.11.2019  
PDF Návrh rozpočtu MŠ a ŠJ Chrást na rok 2020. 16.11.2019  
PDF Předhled plnění rozpočtu 10-2019 13.11.2019  
DOC Řád pro pohřebiště v Chrástu 6.11.2019
PDF Návrh rozpočtu NY-KO 5.11.2019  
PDF Návrh střednědobého výhledu NY-KO 5.11.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 9-2019. 9.10.2019  
PDF Veřejná vyhláška - oznámení. 7.10.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 4. 18.9.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 8-2019. 9.9.2019  
PDF Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 30.8.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 7-2019. 20.8.2019  
DOC INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 19.8.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 6-2019 15.7.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 3 19.6.2019  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2018 - I. díl 19.6.2019  
PDF Schválený závěrečný účet obce Chrást za rok 2018 - II. díl 19.6.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 5-2019. 17.6.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 4-2019. 15.5.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 3-2019. 15.4.2019  
PDF Návrh závěrečného účtu obce Chrást za rok 2018. 15.4.2019  
PDF Zpráva o přezkoumání obce Chrást za rok 2018. 15.4.2019  
PDF Opatření obecné povahy. 3.4.2019  
PDF VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
- Oznámení projednání Územní studie X1 a X2 Chrást
2.4.2019  
  2.4.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 2 28.3.2019  
PDF Informace - Občanské průkazy a cestovní pasy. 27.3.2019  
PDF Přehled plnění rozpočtu 2-2019 15.3.2019  
PDF Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu. 1.3.2019  
PDF Rozpočtové opatření číslo 1-2019. 19.2.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva s městem Sadská. 14.1.2019  
PDF Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 20.12.2018  
PDF Smlouvy s organizacemi na rok 2019 18.12.2018  
PDF Schválený rozpočet 2019 18.12.2018  
PDF Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2021. 18.12.2018
PDF Svazek obcí Ny-Ko 3
Rozpočtový výhled rozpočtu - sumárně dle paragrafů 1
10.12.2018  
DOC ROZHODNUTÍ o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1, zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 10.12.2018  
DOC Oznámení o zahájení správního řízení. 3.12.2018  
PDF Návrh rozpočtu MŠ Chrást na rok 2019. 21.11.2018  
PDF Rozpočtový výhled MŠ Chrást na rok 2020 a 2021. 21.11.2018  
PDF Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021. 16.11.2018  
PDF Návrh rozpočtu na rok 2019. 16.11.2018  
PDF Návrh - střednědobý výhled rozpočtu dle paragrafů 2020-2021 14.11.2018  
PDF Územní plán - veřejná vyhláška. 10.9.2018  
PDF Nařízení Středočeského kraje. 3.9.2018  
PDF Smlouva o dílo: Oprava místní komunikace.
24.8.2018  
PDF Smlouva o dílo: Chodníky v obci Chrást. 24.8.2018  
PDF Územní plán obce Chrást - opatření obecné povahy č.1-2018 22.8.2018  
PDF VÝZVA - Chodníky v obci Chrást 25.7.2018  
PDF Výzva - Místní komunikace Chrást 23.7.2018  
PDF Oznámení o výkonu topografických prací. 9.7.2018  
PDF Kanalizace povolení 2.etapa 22.6.2018  
PDF Oznámení - opakované veřejné projednání návrhu územního plánu. 15.6.2018  
DOC Informace o zpracování osobních údajů. 21.5.2018  
PDF Veřejná vyhláška povolení II. etapa kanalizace a vodovod Chrást. 18.5.2018  
PDF Oznámení o zahájení řízení o územním plánu. 23.2.2018  
    
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION