Základní kontaktní údaje
Obecní úřad Chrást
Adresa: Chrást 150, 289 14 Poříčany

Tel./fax: 321695 380
E-mail: obec@obec-chrast.cz

Úřední hodiny:
Po. + St. 08:00-12:00 - účetní 18:00-20:00

více informací zde.

 
doporučujeme
 


YouTube
 

aktuality a události

pdf Nykos call centrum
pdf Mudr. Sýkora dovolená 8.7.2024 - 19.7.2024 ...
pdf Výzva k šetření pitnou vodou - 6.2024
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060955454 
pdf Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
pdf
pdf Termín revizí, kontrol a čištění se uskuteční v pondělí 17.6.2024
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060951395
pdf Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality 
  Staročeské máje
pdf Úklid obce - Staročeské máje v obci Chrást 2024.
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060948756
pdf Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: na odstávku elektřiny č. 110060948756
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060949719
pdf Průvodní dopis - Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality.
pdf Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
pdf Oznámení o uzavření stavebního úřadu Sadská.
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060949488
pdf Oznámení.
pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Dne 2.5.2024 od 7:30 do 15:30
  Upřesnění plánované odstávky.
pdf Staročeské máje - 25.5.2024
pdf Nebezpečný odpad 2024.
pdf Poplatky rok 2024.
pdf Harmonogram svozů odpadů pro rok 2024 v obci Chrást.
pdf VAK Nymburk - cena vodného a stočného pro rok 2024.
pdf NYKOS - Svoz odpadu, zimní období.
  plakát 
  Za podpory Místní akční skupiny Region Pošembeří o.p.s. obec Chrást realizovala projekt, kterým byla řešena celková revitalizace jižní části hřbitovní zdi o délce 35m.
    
  plot 
dokument ve wordu Výzva k dodržování obecně závazné vyhlášky obce Chrást.
pdf Nakládání s odpady v obci Chrást v roce 2022
pdf Informace o prodeji dřeva.
pdf Dotace výměna oken.
pdf Nakládání s odpady v obci Chrást v roce 2021.
pdf Požadavky obce Chrást při přípravě VRT Praha-Běchovice-Poříčany
dokument ve wordu Oznámení o třídění odpadu v obci Chrást
dokument ve wordu Vysokorychlostní trať
pdf Leták třídění odpadu
pdf Informace hřbitov
pdf Oznámení - kontejner na větve
pdf Povinné čipování psů.
pdf Bezpečnostní desatero.
zip  Územní studie X1 Chrást ( ZIP )
zip Územní studie X2 Chrást ( ZIP )
pdf GDPR - informace o fotografování.
pdf PLAKÁT - Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Projekt: Obnova zeleně v obci Chrást
dokument ve wordu Rekonstrukce Mateřské školy v Chrástu
pdf Územní plán Chrástu - textová část
pdf Územní plán Chrástu - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdf Územní plán Chrástu - hlavní výkres
pdf Územní plán Chrástu - výkres základního členění území
pdf Odůvodnění územního plánu - textová část
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf Odůvodnění územního plánu - výkres širších vztahů
pdf

Odůvodnění územního plánu - koordinační výkres

    
  
   
Poznámka:
DOKUMENTY jsou standardně ukládány ve formátu PDF. Soubory tohoto typu lze otevřít například pomocí programu Adobe Reader, jehož nejnovější verzi můžete zdarma získat na webových stránkách společnosti Adobe.
Copyright © OBEC CHRAST všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION